1
Bạn cần hỗ trợ?

Triển khai mục tiêu mới tại Công ty Cổ phần Dệt May Supertex

Ngày 31/8/2022, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ 24/7 đã hoàn thành việc nhận bàn giao mục tiêu mới tại Công ty Cổ phần Dệt May Supertex, địa chỉ tại KCN Thanh Oai, Hà Nội.

Cán bộ nghiệp vụ và nhân viên bảo vệ của công ty tại mục tiêu.

 

0965.724.247